• B-3667飞机左右发动机起飞推力不一致故障排除

    2018-9-15  撰稿:马永强

                                                                                                   

     9月9日,B-3667飞机出现发动机推力不一致故障,通过发动机监控数据分析排查,故障得到排除。

     B-3667飞机执行长沙调机恩施任务时,起飞过程中右发N1无法达到起飞推力,且较左发低约5%,飞机离地后故障消失。机务部收到故障信息后,立即组织维修中队和工程技术科相关人员进行故障分析,经过对发动机EEC监控系统进行数据下载,进行技术分析,并与随机机务进行沟通后,确定故障原因为EEC 交联PCB故障,故障顺利排除。在本次飞机排故中,机务部各岗位积极沟通、通力配合,在短时间内完成了工作,保障了B-3667飞机顺利执行校验任务。