• B-9300飞机新疆伊宁抢修排除防冰系统故障

    2017-11-20  撰稿:王策

                                                     

     11月10日,B-9300飞机于新疆伊宁机场执行校验任务,落地后机组报告飞机开防冰时出现琥珀色“大翼防冰交输”信息。进入冬季,特别是当地气温已低于零度,防冰系统工作状态直接影响飞行安全,随机人员格外重视,及时展开排故隔离工作,经过对整个系统检查,最终确定为大翼交输活门故障引起。

     情况汇报北京基地后,机务部迅速准备航材等,并及时联系航空运输,第一时间将备件运抵伊宁。为不影响正常校验任务,随机人员接到备件后即刻展开部件更换工作,并完成相关防冰系统测试及活门功能测试工作,飞机故障准确顺利排除,飞机恢复安全适航状态,保证了校验任务顺利完成。